REKUPERACE – ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ BUDOV
Přidal milos, 04.04.2014 16:08
Řízené větrání s rekuperací tepla se, v souladu se zpřísňováním stavebních předpisů a implementací evropských směrnic do českých zákonů o energetické hospodárnosti budov, začíná stále více prosazovat do novostaveb rodinných domů a vytváří harmonickou symbiózu s nejmodernějším komfortem v oblasti bydlení.Snížení energetických požadavků znamená snížení tepelné ztráty objektu. Tepelnou izolací pláště domu snižujeme tepelnou ztrátu prostupem, výměnou, resp. použitím těsných oken eliminujeme tepelné ztráty infiltrací, ale vytváříme objekt bez přirozeného větrání a infiltrace. Abychom udrželi v rovnováze základní složky vnitřního mikroklimatu (tepelná pohoda, vlhkost, koncentrace CO2) a omezili ztráty větráním, musíme použít řízené větrání se zpětným získáváním tepla tzv. Rekuperací tepla. Z toho vyplývá, že řízené větrání je nutností nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce, při kterých dochází k izolaci vnějších stěn a výměně oken.

Rekuperace tepla spočívá ve zpětném získávání tepla (tepelné energie) z odváděného vzduchu a jeho předávání zpět přiváděnému čerstvému vzduchu. K tomu nám slouží větrací jednotky vybavené výměníky tepla. Přenos tepla probíhá přes tenké membrány / plastové desky. Přitom v žádném případě, jak se ještě dnes mnozí mylně domnívají, nedochází k recirkulaci nebo promíchání vzduchu, do místností je vždy přiváděn čerstvý čistý vzduch. Rekuperace vrátí do objektu zpět teplo, které bychom ztratili větráním otevřeným oknem.